Ο παρών τόμος περιέχει τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων», που διοργάνωσε το ερευνητικό πρόγραμμα Hi.Ed.WEP με την υποστήριξη της ΕΛΙΔΕΚ. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη της εφαρμογής της πρακτικής κατάρτισης στα ελληνικά πανεπιστήμια, η διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Το 2ο Συνέδριο είχε ως στόχο να δώσει στους συντελεστές της αγοράς εργασίας την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στο διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων σχετικά με αποτελεσματικά και αμοιβαία επωφελή προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το συνέδριο χαρτογράφησε την επιχειρηματική εμπειρία των προγραμμάτων και ανέδειξε κίνητρα και νέα πλαίσια συνεργασίας για την ενίσχυση του θεσμού. Η ανταλλαγή απόψεων εμπλούτισε τον προβληματισμό της ερευνητικής ομάδας και ενίσχυσε τη συνθετική τους σκέψη, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του προτεινόμενου πλαισίου αναφοράς του ερευνητικού έργου για την πρακτική άσκηση.

Το πλήρες κείμενο των πρακτικών μπορείτε να το βρείτε εδώ.