Πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα hiedwep.uom.gr ιδιοκτησίας της Ερευνητικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζετε πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR και τον αντίστοιχο Ελληνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019.

Προσωπικά δεδομένα

Η νέα πολιτική απορρήτου μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις τελευταίες οδηγίες για τη χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να διαβάσετε τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον παρακάτω σύνδεσμο EU data protection

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Ερευνητική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται μόνο για τους λόγους για τους οποίους έχετε δεχτεί.

Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για να εξυπηρετήσουν τις διάφορες ανάγκες σας όπως η αποστολή νέων της εταιρείας μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή η αλληλεπίδραση που έχετε ως προς την ιστοσελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να είναι τα εξής:

  1. Στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, προσωπική ή επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  2. Κατά την αλληλοεπίδραση με την ιστοσελίδα μας κάποια ακόμα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα από εμάς και αυτά περιλαμβάνουν: διευθύνσεις internet protocol (Κοινώς γνωστές ως IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής σας περιήγησης (browser info), ετικέτες (tags) και cookies.

Λόγοι Συλλογής Δεδομένων

  1. Ο πρωταρχικός λόγος συλλογής δεδομένων είναι για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.
  2. Για επικοινωνία μαζί μας, είτε με την χρήση την Φόρμας Επικοινωνίας μας ή με χρήση του δικού σας λογισμικού αποστολής/λήψης αλληλογραφίας. Τα δεδομένα που συμπληρώνεται και μας αποστέλλεται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και για όσο διαρκεί αυτή. Δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για λόγους προώθησης προϊόντων μας.
  3. Για σκοπούς προώθησης όπως την κοινοποίηση νέων και στοιχείων περί της ιστοσελίδας μας ή υπηρεσιών μας. Αφού έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η εταιρεία μας μπορεί να σας περιλαμβάνει στις προοπτικές της ενέργειας κατά τακτά χρονικά διαστήματα όπως η αποστολή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων τύπου marketing.
  4. Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των υπηρεσιών μας όπως και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, δικαιωμάτων της εταιρείας μας ή τρίτων.
  5. Για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης της αποδοτικότητας της σελίδας μας. Για παράδειγμα, δεδομένα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται έτσι ώστε να ξέρουμε πόσοι πελάτες επισκέπτονται τη σελίδα μας καθημερινά, ποιες σελίδες επισκέπτονται, πόση ώρα περνούν σε αυτές τις σελίδες, με τι συχνότητα τις επισκέπτονται και άλλα τέτοια διαδραστικά δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας.
  6. Άλλοι σκοποί: Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλους τρόπους και θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας όπου χρειάζεται προτού χρησιμοποιηθούν.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

1) Κοινοποίηση προς τρίτους

  1. Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών όπως web hosting, cloud providers, email automation software providers, άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου και των πολιτικών μας, δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
  2. Σε εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή- Φοροτεχνικό για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων μας (εφόσον έχει υπάρξει οικονομική συναλλαγή).

2) Κοινοποίηση από εσάς

Η κοινοποίηση εκ μέρους του χρήστη περιλαμβάνει διαδραστικές επαφές αυτού με τόπους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους μπορεί να εμφανίζεται το προφίλ του, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, όνομα, ημερομηνία γέννησης και άλλα προσωπικά στοιχεία.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε ότι αφορά τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική των Cookies για περισσότερες πληροφορίες για το χρονικό διάστημα τήρησης τους.

Ασφάλεια Δεδομένων

Xρησιμοποιούμε ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων τα οποία αποσκοπούν στην καλύτερη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων και μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ χρήστη και διακομιστή, firewall στον διακομιστή και διακομιστής πίσω από third-party firewall. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παράνομη παραβίαση τις βάσης δεδομένων του ιστότοπου μας σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στις αρχές εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που έχουμε αντιληφθεί ότι τέτοια παραβίαση έλαβε χώρα.

Cookies & Pixel Tags

Συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά σας δεδομένα καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε κάθε επισκέπτη βασιζόμενα σε πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται όπως το ΙΡ, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός συσκευής και τύπο συσκευής, τομέας (domain), τύπος και γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος, χώρα και ζώνη ώρας, προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους, πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς Τόπους μας, όπως αριθμός κλικ, αγορές, δηλωμένες προτιμήσεις, και χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies και περιστασιακά pixel tags τρίτων μεταξύ των οποίων Google Analytics, Facebook τα οποία μας επιτρέπουν την καλύτερη εξατομίκευση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, τόσο στη δική μας ιστοσελίδα όσο και άλλων.

Παιδιά

Ακολουθούμε την τοπική νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας σε άτομα κάτω από δεκαπέντε ετών. H συγκατάθεση των γονιών θα είναι απαραίτητη σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί μας.

Ερωτήσεις Σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……..