Συνέδριο «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων» – Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Η σημασία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και των ευκαιριών απόκτησης [...]