Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις Οδηγίες εφαρμογής της, αναστέλλεται άμεσα η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών, σε όλους τους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, στο πλαίσιο της γενικότερης εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της Πανδημίας Covid-19, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τη λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος. Εντούτοις, η ερευνητική ομάδα θα προσαρμόσει τις δραστηριότητές της προκειμένου να επιτευχθούντ τα ορόσημα τα οποία τέθηκαν στο πρόγραμμα.

Ευελπιστούμε, ότι η λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης θα επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.