Στις 15-17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 31ο Συνέδριο της Eurasia Business and Economic Society στη Βαρσοβία σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, η παρουσίαση των άρθρων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ακαδημαϊκών σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων και την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε άρθρο με τίτλο Developing Student Work Experience Programmes within the EHEA Framework: the Role of Social Partners” το οποίο εξέτασε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στα προγράμματα πρακτικής άσκησης των πανεπιστημίων επισημαίνοντας το ρόλο τους και τις πιθανές στρατηγικές για την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους και την αύξηση της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων φοιτητών. Οι συγγραφείς του άρθρου, Δ. Σκιαδάς, Σ. Μπουτσιούκη και Β. Κόνιαρης αποτελούν μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος και το άρθρο εντάσσεται στα παραδοτέα του προγράμματος «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

31st EBES Conference Program

Παρουσίαση Συνεδρίου

EBES-2020-090417281606.pdf