Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα κείμενα εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση. Εμπειρίες και Προκλήσεις», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Μαρτίου 2021. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το ερευνητικό έργο “Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση” (Hi.Ed.WEP), που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της εφαρμογής του θεσμού της πρακτικής άσκησης στα ελληνικά πανεπιστήμια και η συμβολή στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποσκοπούσε στην ενίσχυση στο περιβάλλον των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της διοίκησης του διαλόγου αναφορικά με την πρακτική άσκηση η οποία προσφέρεται στους φοιτητές με σκοπό την εξοικείωσή τους με το επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Μέσα από τις εισηγήσεις του συνεδρίου προβλήθηκε η σημασία της πρακτικής άσκησης ως βασικού άξονα της μαθησιακής διαδικασίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, υπογραμμίστηκε η ανάγκη αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού και εφαρμογής της και αναδείχθηκε ο ρόλος της στην ενδυνάμωση φοιτητών και αποφοίτων.

Το βιβλίο των πρακτικών μπορείτε να το βρείτε εδώ.