Στις 21-23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας στην Καλαμάτα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με την ταυτόχρονη παρουσίαση διαδικτυακών άρθρων και με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ακαδημαϊκών σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων και την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε άρθρο με τίτλο Work-Based Learning and Traineeships in Greek Higher Education: from fragmentation towards unification το οποίο αναλύει το τοπίο της πρακτικής άσκησης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. με αναφορά στο είδος της πρακτικής άσκησης που προσφέρει το κάθε τμήμα και σχολή στην Ελλάδα. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει τον κατακερματισμό τον οποίο υφίσταται στο τοπίο της πρακτικής άσκησης, να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο και να προτείνει τρόπους προκειμένου να ενοποιηθεί ανταποκρινόμενο στις οικονομικές και στις κοινωνικές ανάγκες όσον αφορά την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών. Οι συγγραφείς του άρθρου, Β. Κόνιαρης, Μ. Καρατσιώρη, Αικ. Τσαλαμπούνη, Σ. Μπουτσιούκη, Δ. Σκιαδάς και Κ. Ζαφειρόπουλος αποτελούν μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος και το άρθρο εντάσσεται στα παραδοτέα του προγράμματος «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ.