Regulating Work Experience Programs in the Greek Post-Secondary Education: The Case of Traineeships

by Sofia Boutsiouki, Nikolaos Vasileiadis, Ilias Kouskouvelis, Vasileios Koniaris Education [...]