Το Ερευνητικό Έργο “Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση” (Hi.Ed.WEP), που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), και η Επιστημονικά Υπεύθυνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Μπουτσιούκη, σας προσκαλούν στο Συνέδριο με θέμα “Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες και Προκλήσεις”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρες 10:00-18:45.
Στη σύγχρονη Ελλάδα οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σειρά από προκλήσεις που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην ομαλή κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση. Η πρόκληση της επιτυχούς μετάβασής τους στην αγορά εργασίας αποτελεί την πιο εμβληματική από αυτές, καθώς οι νέοι αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση.

Το Συνέδριο αποσκοπεί:

Στην ανάδειξη της σημασίας της Πρακτικής Άσκησης για την ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
Στην αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Πρακτική Άσκηση και στη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
Στην προβολή καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, μπορούν να εγγραφούν εδώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10.00-11.45

 

Αγορά Εργασίας και Νέα Γενιά: τάσεις, μετασχηματισμοί και ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης

Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ-Π.Κ.), Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Το νέο τοπίο στην εκπαίδευση και κατάρτιση: προκλήσεις και προοπτικές

Δρ Λουκάς Ζαχείλας, Επικεφαλής του Τομέα Συστημάτων και Θεσμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, CEDEFOP

 

Πρακτική Άσκηση φοιτητών: δίνοντας προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό μας

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Ανάδειξη του θεσμού της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ)

Φλωρεντία Καραβατά, Προϊσταμένη Μονάδας Β 2.3 «Διαχείρισης Πράξεων Διά βίου Μάθησης και Σύνδεσης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας», Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

12.00-14.15

 

Είκοσι χρόνια Πρακτικής Άσκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνιος Κορωναίος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Ελλάδας

 

Πρακτική άσκηση φοιτητών του ΕΚΠΑ: εμπειρίες και νέες προκλήσεις

Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βενετία Παρασκευοπούλου, Στέλεχος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η Πρακτική Άσκηση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως μοχλός γνώσης – Εξέλιξη & προοπτικές

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστήριου Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Οι εμπειρίες από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση στα Τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. και το μέλλον της Πρακτικής στα Πανεπιστήμια μετά τις συνέργειες

Γεώργιος Μίνος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 

Η απεικόνιση του σύγχρονου μοντέλου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πετρούλα Δεληαντώνη, στέλεχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

14.30-16.15

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς: Βέλτιστες πρακτικές και προκλήσεις

Γεώργιος Ζαρίφης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Δημιουργώντας κουλτούρα Πρακτικής Άσκησης: η εμπειρία μιας 20ετίας

Αντώνιος Κορωναίος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Ελλάδας

 

Ο εμπλουτισμός της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο με μεθόδους υλοποίησης τύπου μαθητείας: Συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση και καθολικότητά της

Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Η συμβολή της πρακτικής άσκησης στην εργασιακή ένταξη των φοιτητών με αναπηρία

Δόξα Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

16.30-18.30

 

Η πορεία υλοποίησης της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Αντωνία Μανιατάκου, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας B2.2 «Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού», Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι.

Σπύρος Παπαδόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π., Αν. Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Εθνικών Έργων ΕΔΥΤΕ

 

Ευκαιρίες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+: Πρακτική άσκηση φοιτητών

Αλίκη Φιλανδριανού, Συντονίστρια του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΙΚΥ/Εθνικής Μονάδας Erasmus+

 

Κινητικότητα Φοιτητών Ιατρικής, HelMSIC Research and Professional Exchanges

Ισίδωρος Καραμανίδης, Φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων της HelMSIC, 2020/21

 

Start your career with AIESEC

Ζωή Κώτσου, Φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Υπεύθυνη Εξερχόμενων Ανταλλαγών Πρακτικής Άσκησης, AIESEC Ελλάδος